Centrerad Ridning

Centrerad ridning är ingen egen ridstil. Det är mer en metod eller en pedagogik. En pedagogik som utgår ifrån den egna kroppen. Den bygger på bilder och tankegångar och som vår hjärna redan känner igen. Sally Swift är upphovskvinnan till detta begrepp. 

Sally Swift själv hade skolios och ägnade stora delar utav sitt liv till att fundera över ridning och balans. Hon tyckte att de rid handböcker som fanns att tillgå beskrev bara Vad man skulle göra. Inte Hur man skulle göra det. Hade man en medfödd talang för ridning kanske det var görbart att förstå och utföra. Men för oss med en vanlig kropp. Eller kanske tom med en ovanligt obalanserad kropp som hennes, så fattades det en instruktionsbok i ridning.  

Sally Swift har skrivit böckerna, Ett med hästen och Centrerad ridning.  

Det behövs ju verkligen inte något så stort som en ryggradsförskjutning för att kroppen ska förändra sin balanspunkt. Ålder, stelhet, rädsla, graviditet, vikt upp/nedgång eller någon skada kan göra så att det inte är lika enkelt att hitta sin tidigare kroppsuppfattning och balans.  

Eller att man sitter på en obalanserad häst. Då krävs det verkligen att man har koll på sin egen kropp i takt och färdriktning. Jag möter många islandsryttare, som ju har små, snabbfotade hästar och fler gångarter än de flesta ryttare att hålla isär. Även många med ridtravare är hjälpta utav att ha fler verktyg att tillgå i sin ridning. I dressyrens galoppombyten, att man verkligen är i takt för att få till rena byten. I hoppningen att man är delaktig i språnget och inte blir en börda för sin häst. I distansridning för att hjälpa sin häst till många mils balanserad ritt och snabb återhämtning i veterinärbesiktningarna.  I westernridningens kogrenar kommer alla extra verktyg till sin rätt. Där allt sker väldigt explosivt och många gånger 180graders riktningsförändring. Snabbt…  

Eller faktiskt i All ridning! Även, eller kanske särskilt på hobbynivå där man “bara” rider i skogen.  

Helt enkelt för att balans är hållbart. Både för oss och våra hästar.  

Stabilitet ger frihet!  

De fyra grundstenarna som centrerad ridning bygger på är, 

Ögonen. Andningen. Centreringen. Byggklossarna och senare även en femte. Jordning 

Jag tycker att den centrerade skolan är för mig lätt att ta till sig då den mycket utgår ifrån bilder och liknelser. Samt att den ger rent mekaniska beskrivningar HUR kroppen skall göra för att…  

I min utbildning till centreradridinstruktör har jag fått med mig många avsuttna ridövningar. Att lära sig detaljer i sin ridning först utan häst har flera fördelar. Dels blir det ett för oss annat inlärningsklimat när vi enbart har oss själva att hålla koll på. Man har heller ingen att “skylla på” ex hästen är sned och skjuter mig alltid utåt i ..varvet. Samt att våra kroppar har övat och känner igen övningarna när vi sen kommer upp på våra hästar.  

Jag väljer att se på ridning lite som en dans. Att man då först lär sig dansen själv innan man bjuder upp sin danspartner. I detta fallet hästen, och skall föra den i en dans den rimligtvis inte redan kan. I ett lugnt och tryggt inlärnings klimat för bägge parter. Det tycker jag känns juste.  

Att få dansa hållbart och vara Ett med hästen.  

DET är en tanke som lockar mig att träna, för att bli den Bästa ryttaren jag kan bli…  

Se även www.centreradridning.se

“När du vet vad du gör kan du göra vad du vill”

M Feldenkrais